Kantelement för garagegrunder

Det finns olika saker som gör grundläggning med isolerade kantelement för garagegrunder unika. Den största påverkande faktorn är givetvis om garaget ska användas som ett varmgarage eller inte.

Om garaget är ett så kallat varmgarage är det viktigt att isolera husgrunden precis som man gör med en normal husgrund. För en husgrund ser det ungefär ut så här utifrån de specifika omständigheterna som råder kring just garage.

Har du frågor om husgrunder för garage se här.

Schaktning för garagegrunder

Precis som med alla husgrunder är undergrunden avgörande för en bra fukttålig grund. Syftet är att huset eller ska stå på dränerande mark som dessutom motstår tjälen på vintern. Därför ska all matjord ner till tjälfritt djup schaktas bort.

Dränerande material för garagegrunder

På den schaktade bottnen kan man lägga ut en fiberduk om man vill vara säker på att det dränerande materialet inte ska blandas med matjord. Sedan fyller upp med dränerande material till den nivån som grundläggningen ska ske. Det man rekommenderar är att lägga ut material såsom tvättat grovt grus, singel eller makadam. Detta lager ska vara minst 150 mm tjockt och sedan går man över ytan och packar den ordentligt.

Dräneringsrör och dräneringslösning

Utanför plattan placeras en dräneringsledning med en lutning på minst 1:200. Det betyder att du ska luta 1 cm per 2 meter. Vattnet som når garagets dräneringsledningar avleds sedan till en dräneringsbrunn, en stenkista eller dräneringsbädd. Marklutningen ska vara i fall från garaget minst 1:20 i c:a tre meter.

Isolering under garageplatta – cellplast

Om man ska bygga ett varmgarage isoleras betongplattan på undersidan med kapillärbrytande material. Eftersom cellplast i princip kan bada i vatten utan att ta skada så är det ett utmärkt material att använda som grundisolering.

Kantelement för garage

Kantelementen läggs sedan ut där kommunen markerat att du får bygga. Kantelementen är för garagegrunder mest av typen U-element.
Kanten där garageporten ska finnas är det viktigt att förstärka kantelementen med exempelvis en tröskel av varmförzinkat vinkeljärn. Detta eftersom det är viktigt att öka garageinfartens resistens mot förslitningsskador orsakade av in och utkörande bilar.

Specialanpassade kantelement för garage

Kantelement för garage kan köpas med förstärkning av fiberarmerad betong på kantelementets ovansida. Kantelementet är dessutom extra högt vilket ger en förhöjd sockel vilket ger grunden följande fördelar:
– sockeln blir enhetlig med betongplattan som gjuts i garaget. Det gör att man slipper steget med att
– sockeln i sig klarar av mindre laster såsom en lättare konstruktion. Ska man ha större konstruktioner såsom stora tegelfasader eller tegelpannor så räcker inte kantelementet som bärande balk utan du behöver gjuta en traditionell kantbalk för ditt garage.

Skydda din ytterväggspanel

För att man ska få en underhållsfritt garage där utepanelen inte skadas så bör sockeln komma upp ur marken ordentligt och därmed vara minst 300 hög. Annars fuktskadas panelen.

Armering även för garage

Kantbalken armeras inne i kantelementen med längsgående armeringsjärn. Grundplattan armeras sedan med armeringsnät för att undvika sprickor och för att öka hållfastheten på garagegrunden. När man ska gjuta betongplattan så är det enklaste man kan göra att antingen beställa en betongbil eller att man beställer färdig betong som man blandar själv i en betongblandare.

Garagets golv och sockeln

Många väljer att behandla garagetsgolv (grundplattan) så att man får en glansig yta. Det är också viktigt att man gjuter plattan så det blir ett naturligt fall på garagegrunden så den faller mot
garageporten. Det är givetvis viktigt så att man i garaget får en naturlig avrinning för smältvatten och spolvatten inne i garaget. Många väljer också att lägga till snygga avrinningsuppsamlare längs med utsidan av garageporten.